Nacional d.o.o.

Nacional d.o.o. se bavi veleprodajom svih vrsta ulja i masti, ali i drugih proizvoda

NACIONAL - ovlašteni distributer INA maziva

Maloprodajna mjesta:

Benzinska postaja Novo Virje - 048 / 810 - 011

Đurđevac - 048 / 280 - 154

Bjelovar, Velike Sredice - 043 / 217 - 030, 217 - 040

Nacional d.o.o. pokriva cijelo tržište Republike Hrvatske kao ovlašteni distributer

Pravovremena dostava na traženu adresu je osnova našeg poslovnog uspjeha

  Ulja i tekućine za motore i motorna vozila:

 • motorna ulja za osobna vozila
 • motorna ulja za cestovni i željeznički promet

  Ulja i tekućine za građevinske i poljodjeljske strojeve:

 • motorna ulja za brodske motore
 • motorna ulja za dvotaktne motore
 • ulja za zupčane prijenosnike vozila
 • ulja za automatske mjenjače i hidrodinamičke prijenosnike
 • ulja za hidrauliku i mehaničke prijenosnike traktora
 • ulja za amortizere i hidrauliku kipera
 • tekućine za kočnice
 • tekućine za rashladne sustave motora

OSTALI PROIZVODI ZA VOZILA

  maziva i srodni proizvodi za industriju

 • hidraulična ulja i tekućine
 • vatrootporne hidraulične tekućine
 • ulja za hidrauliku i klizne staze
 • cirkulacijska ulja
 • maziva za zatvorene industrijske zupčanike
 • maziva za otvorene zupčanike i užad
 • ulja za lance

Servis INA-maziva kod krajnjeg korisnika

U Nacionalu smatramo da prodajom maziva naša uloga još nije završena. Organiziran je stoga učinkovit sustav praćenja ponašanja proizvoda u strojevima kod krajnjih korisnika kao dio cjelovitog i besplatnog servisa. Kako smo ovlašteni distributeri uz obaveze koristimo i prava koja iz toga izlaze. U mogućnosti smo koristiti se servisima koja se nude u INI.

Specijalisti, stručnjaci za maziva, vrlo dobro poznaju problematiku podmazivanja i održavanja strojeva i vozila. Poduprti su laboratorijima i iskustvom, a kontinuiranom suradnjom s kupcima pružaju dodatnu sigurnost u maksimalnoj valorizaciji proizvoda, što na duži rok značajno smanjuje ukupne troškove održavanja. Time se gradi međusobno povjerenje s kupcima koji su sigurni da će kupnjom INA-MAZIVA postizati optimalne rezultate poslovanja zbog pravovremenih intervencija u održavanju.

INA mnogo ulaže u svoje razvojno-servisne laboratorije i kadrove. Oni svojom sofisticiranom tehnologijom modernih laboratorijskih uređaja mogu na temelju analize ulja iz eksploatacije dijagnosticirati pravo vrijeme za njegovu zamjenu. Time se znatno smanjuje količina ulja na duži rok, što je vrlo značajno u zaštiti okoline, radnog mjesta i zdravlja ljudi.

  Služba veleprodaje maziva, osobito Odsjek komercijalno-tehničkog servisa, osigurava i distribuira krajnjim korisnicima INA-MAZIVA svu potrebnu tehničku dokumentaciju o mazivima koja obuhvaća:

 • Izvještaj o ispitivanju kvalitete koji prati svaku isporuku maziva
 • Sigurnosno-tehnički list
 • Tehničke podatke o proizvodu
 • Preporuke i upute za posebne primjene
 • Dopuštenja za primjenu poznatih proizvođača vozila, opreme za vozila, industrijskih strojeva i opreme