Nacional d.o.o., Velike Sredice 29e, Bjelovar

Briga za okoliš i zdravlje ljudi


Nacional d.o.o. u svojim promišljanjima i poslovnoj politici posebnu pažnju poklanja brizi za okoliš, a samim time i za zdravlje ljudi.


Svoja razvojna iskustva i poslovne uspjehe u području zbrinjavanja opasnog otpada Nacional d.o.o. stječe i razvija od 1998. godine.


Tvrtka Nacional posjeduje dozvole za zbrinjavanje 289 vrsta opasnog otpada. Nacional raspolaže sa dva skladište opasnog otpada, u Bjelovaru i Novom Virju.


Ovlašteni sakupljač opasnih otpada


Naše partnerstvo se proteže i na uspješno poslovanje sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH kroz poslove skupljanja otpadnih mazivih ulja, koja u partnerstvu sa grupom NEXE i njihovom tvrtkom Našice cement d.d. uspješno i sigurno zbrinjavamo kroz tehnološki postupak termičke obrade otpadnih voda mazivih ulja.


Nacional d.o.o. u djelatnosti zbrinjavanja ostalih vrsta opasnog otpada: otpadni uljni filteri, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari; razne vrste apsorbera, sredstva za brisanje, otpad od čišćenja spremnika tekućih goriva, otpad iz čišćenja odvajača ulje/voda "separtora" i druge vrste opasnog otpada. Nacional d.o.o. uspješno surađuje s tvrtkama koji su lideri u uporabi ili zbrinjavanju opasnog otpada u Republici Hrvatskoj: INA d.d., Maziva Zagreb d.o.o., PUTO d.o.o., APO d.o.o., C.I.A.K. d.o.o., Zagreb petrol d.o.o. i drugi.


Naglašavamo i našu poslovnu suradnju s ovlaštenim Laboratorijima za ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava opasnog otpada: Zavod za Javno zdravstvo grada Zagreba, Cemtra d.o.o. i drugi.


Posebno želimo istaknuti naše poslovanje s više od 100 tvrtki posjednika/proizvođača opasnog otpada koje su odabrale upravo nas kao svog pouzdanog partnera za uspješno obavljanje zajedničke djelatnosti zbrinjavanja opasnog otada sukladno postavljenoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.